Peroraţie: nici chiar stihiile sau forţele cereşti – fie ele bune sau rele – nu ne vor clinti. Asupra acestor forţe vezi şI 1 Co 15, 24; Ef 1, 21; 3, 10; 6, 12; Col 1, 16; 2, 10, 15.