În cazul de faţă (ca şi în altele): sinea noastră; fiinţa totală; personalitatea.