Duhul omului este viaţă prin îndreptăţirea conferită de Duhul lui Dumnezeu.