Dreptele pretenţii ale legii: tot ceea ce e conform cu voia lui Dumnezeu.