Păstrându-i din filosofia greacă şi înţelesul de „partea raţională a fiinţei umane“, Pavel îi conferă „omului lăuntric“ semnificaţia de om duhovnicesc, despătimit, întotdeauna capabil să aspire la bine şi să-l înfăptuiască.