În speranţa că la sfârşitul veacurilor ne vom împărtăşi de slava lui Dumnezeu.