= După Evanghelia pe care o propovăduiesc eu (Pavel).