Spre deosebire de „barbari“, Elinii erau păgâni cultivaţi.