Apostolatul este prin excelenţă închinare şi slujire duhovnicească. Antropologia paulină face distincţii terminologice între psyhè = suflet, pnēuma = duh (partea superioară a lui psyhè), şi nóos (noūs) = minte, cugetare, inteligenţă, raţiune (partea superioară a lui pnēuma şi cea mai fină a lui psyhè), toate în opoziţie cu sárx = carne (ca materie) şi sōma = trup (forma organizată a lui sárx). Cu toate aceste nuanţări, dihotomia suflet-trup rămâne constantă.