Mt 24:31
Şi-i va trimite pe îngerii Săi cu sunet mare de trâmbiţă, şi pe cei aleşi ai Săi îi vor aduna din cele patru vânturi, de la marginile cerurilor pân'la marginile lor.
Nu există nici o înregistrare pentru capitolul VT-Ps-49