Mt 10:40
Cel ce vă primeşte pe voi, pe Mine Mă primeşte; şi cel ce Mă primeşte pe Mine Îl primeşte pe Cel ce M'a trimis pe Mine.
In 13
Iisus spală picioarele ucenicilor; prevesteşte trădarea lui Iuda. Porunca cea nouă: iubirea. Petru se va lepăda de Iisus.
1Iar înainte de sărbătoarea Paştilor, ştiind Iisus că I-a sosit ceasul ca din lumea aceasta să treacă a la Tatăl, pe ai Săi iubindu-i, până'ntru sfârşit i-a iubit b.
2Şi făcându-se Cină – când în inima lui Iuda, fiul lui Simon Iscarioteanul, diavolul pusese de-acum gândul de a-L vinde –,
3ştiind Iisus că Tatăl pe toate I le-a dat în mâini şi că de la Dumnezeu a ieşit şi la Dumnezeu merge,
4S'a sculat de la Cină, S'a dezbrăcat de haine şi, luând un ştergar, S'a încins cu el.
5După aceea a turnat apă în vasul de spălat şi a început să spele picioarele ucenicilor şi să le şteargă cu ştergarul cu care era încins.
6A venit deci la Simon Petru. Acesta I-a zis: „Doamne, oare Tu să-mi speli mie picioarele?...“.
7Iisus i-a răspuns, zicând: „Ceea ce fac Eu, tu nu ştii acum, dar vei înţelege după aceasta“.
8Petru I-a zis: „Niciodată nu-mi vei spăla Tu mie picioarele!...“. Iisus i-a răspuns: „Dacă nu te voi spăla, nu ai parte cu Mine“.
9Zisu-I-a Simon Petru: „Doamne, nu numai picioarele, ci şi mâinile şi capul...“.
10Iisus i-a zis: „Cel ce s'a îmbăiat n'are nevoie să-i fie spălate decât picioarele, căci e curat c tot. Şi voi sunteţi curaţi, dar nu toţi...“.
11Că-l ştia pe cel ce avea să-L vândă; de aceea a zis: „Nu toţi sunteţi curaţi“.
12Deci, după ce le-a spălat picioarele şi Şi-a luat hainele, S'a aşezat iar la masă şi le-a zis: „Înţelegeţi ce am făcut Eu cu voi?:
13Voi Mă numiţi pe Mine Învăţătorul şi Domnul, şi bine ziceţi, fiindcă sunt.
14Deci dacă Eu, Domnul şi Învăţătorul, v'am spălat vouă picioarele, şi voi sunteţi datori să vă spălaţi picioarele unii altora;
15că pildă v'am dat, ca şi voi să faceţi aşa cum am făcut Eu cu voi.
16Adevăr, adevăr vă spun: Nu este sluga mai mare decât domnul ei, nici solul mai mare decât cel ce l-a trimis.
17De vreme ce ştiţi acestea, fericiţi veţi fi de le veţi face.
18Nu despre voi toţi grăiesc; Eu îi ştiu pe cei pe care i-am ales; ci ca să se plinească Scriptura: Cel ce mănâncă pâinea cu Mine a ridicat călcâiul asupră-Mi.
19Eu v'o spun de pe acum, înainte de a se săvârşi, pentru ca atunci când se va săvârşi să credeţi că Eu sunt.
20Adevăr, adevăr vă spun: Cel ce primeşte pe cel pe care Eu îl voi trimite, pe Mine Mă primeşte; iar cel ce Mă primeşte pe Mine Îl primeşte pe Cel ce M'a trimis pe Mine“.
21Zicând acestea, Iisus S'a tulburat cu duhul şi a mărturisit şi a zis: „Adevăr, adevăr vă spun că unul dintre voi Mă va vinde“.
22Atunci ucenicii se uitau unii la alţii, nepricepând despre cine vorbeşte.
23Iar unul din ucenicii Săi, cel pe care Iisus îl iubea d, şedea la masă rezemat de pieptul lui Iisus.
24Deci Simon Petru i-a făcut acestuia semn şi i-a zis: „Întreabă-L, cine este cel despre care vorbeşte?!“
25Şi aplecându-se acesta pe pieptul lui Iisus, I-a zis: „Doamne, cine este?“
26Iisus i-a răspuns: „Acela este, căruia Eu, întingând îmbucătura de pâine, i-o voi da“. Şi întingând îmbucătura de pâine, a luat-o şi i-a dat-o lui Iuda, fiul lui Simon Iscarioteanul.
27Şi după îmbucătura de pâine, atunci a intrat Satana într'însul. e Iar Iisus i-a zis: „Ceea ce vrei să faci, fă mai degrabă!...“.
28Dar nimeni din cei ce şedeau la masă n'a înţeles pentru ce i-a zis aceasta;
29fiindcă unii, deoarece Iuda avea punga, gândeau că Iisus îi spune: „Cumpără ceea ce ne trebuie la sărbătoare!“, sau să dea ceva la săraci.
30Deci după ce a luat acela îmbucătura de pâine, îndată a ieşit. Şi era noapte.
31Şi când el a ieşit, Iisus a zis: „Acum S'a preamărit Fiul Omului şi Dumnezeu S'a preamărit întru El.
32Dacă Dumnezeu S'a preamărit întru El, şi Dumnezeu Îl va preamări întru Sine, şi de'ndată Îl va preamări.
33Fiilor, încă puţină vreme sunt cu voi. Mă veţi căuta; dar după cum le-am spus Iudeilor – că unde Mă duc Eu, voi nu puteţi veni – v'o spun acum şi vouă.
34Poruncă nouă vă dau: Să vă iubiţi unii pe alţii! Aşa cum v'am iubit Eu pe voi, aşa şi voi să vă iubiţi unii pe alţii.
35Întru aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, de veţi avea iubire unii pentru alţii“.
36„Doamne,“ L-a întrebat Simon Petru, „unde Te duci?“ Răspuns-a Iisus: „Unde Mă duc Eu, tu nu poţi să Mă urmezi acum, dar mai târziu Mă vei urma“.
37Zisu-I-a Petru: „Doamne, de ce nu pot să Te urmez acum? Viaţa mi-o voi pune pentru Tine!...“.
38Iisus i-a răspuns: „Îţi vei pune viaţa pentru Mine?... Adevăr, adevăr îţi spun că nu va cânta cocoşul până ce tu de trei ori te vei fi lepădat de Mine.