Mt 10:18
Din pricina Mea veţi fi duşi înaintea conducătorilor şi a regilor, ca să le fiţi mărturie lor şi păgânilor.
FA 25
Pavel face apel la judecata cezarului. Apostolul în faţa procuratorului Festus şi a regelui Agrippa.
1Aşadar, la trei zile după ce Festus a intrat în provincie, s'a suit de la Cezareea la Ierusalim.
2Şi arhiereii şi fruntaşii Iudeilor i s'au rostit împotriva lui Pavel şi-l rugau,
3cerându-i să fie trimis la Ierusalim – ca o favoare împotriva lui –, pregătind ei o cursă ca să-l ucidă pe drum a.
4Dar Festus le-a răspuns că Pavel e păzit în Cezareea şi că el însuşi avea să plece curând.
5„Aşa că, a zis el, aceia dintre voi care au ceva de spus, să se coboare cu mine; şi dacă e ceva rău în acest bărbat, să-l învinovăţească“.
6Şi rămânând la ei nu mai mult de opt sau zece zile, s'a coborât în Cezareea; iar a doua zi s'a aşezat în scaunul de judecată şi a poruncit să fie adus Pavel.
7Şi venind acesta, Iudeii coborâţi din Ierusalim l-au înconjurat şi aduceau împotrivă-i multe şi grele învinuiri, pe care nu puteau să le dovedească.
8Pavel se apăra: „N'am greşit cu nimic, nici faţă de legea Iudeilor, nici faţă de templu, nici faţă de cezar“.
9Iar Festus, voind să facă pe placul Iudeilor, i-a răspuns lui Pavel şi a zis: „Vrei să mergi la Ierusalim, şi'n faţa mea să fii judecat acolo pentru acestea?“
10Iar Pavel a zis: „Stau la scaunul de judecată al cezarului, acolo unde trebuie să fiu judecat! Iudeilor nu le-am făcut nici un rău, aşa cum tu o ştii mai bine.
11Dacă am făcut vreo nedreptate şi am săvârşit ceva vrednic de moarte, nu mă feresc de moarte; dar dacă nu este nimic din cele de care mă învinuiesc ei, nimeni nu mă poate da lor plocon b! Cer să fiu judecat de cezar!“ c
12Atunci Festus, după ce a vorbit cu divanul său, a răspuns: „Ai cerut să fii judecat de cezar, la cezar te vei duce!“
13Şi după ce au trecut câteva zile, regele Agrippa şi Berenice d au sosit la Cezareea ca să-l salute pe Festus.
14Şi rămânând acolo mai multe zile, Festus i-a vorbit regelui despre Pavel, zicând: „Este aici un bărbat pe care Felix l-a lăsat închis,
15asupra căruia, când am fost eu în Ierusalim, arhiereii şi bătrânii Iudeilor mi s'au rostit cerându-i osândirea.
16Eu le-am răspuns că Romanii nu au obiceiul să-l dea pe vreun om plocon e, înainte ca învinuitul să-i aibă de faţă pe pârâşii săi şi să aibă putinţa să se apere de învinuire.
17Deci, după ce s'au adunat ei, şi nefăcând eu nici o amânare, am stat pe scaunul de judecată şi am poruncit să fie adus bărbatul.
18Dar când pârâşii s'au ridicat, nu au adus împotrivă-i nici o vină din cele pe care le bănuiam eu,
19ci aveau cu ei nişte întrebări privitoare la propria lor religie şi la un oarecare Iisus, mort, despre care Pavel zice că e viu.
20Şi nedumerindu-mă eu cu privire la cercetarea acestor lucruri, l-am întrebat dacă vrea să meargă la Ierusalim şi să fie judecat acolo pentru acestea.
21Dar când Pavel a cerut să fie ţinut f pentru judecata Augustului g, am poruncit să fie ţinut până îl voi trimite la cezar“.
22Iar Agrippa a zis către Festus: „Aş vrea să-l aud şi eu pe acest om“. Iar el a zis: „Mâine îl vei auzi“.
23Deci a doua zi, venind Agrippa şi Berenice cu mare alai şi intrând în sala de judecată împreună cu tribunii şi cu bărbaţii cei mai de frunte ai cetăţii, la porunca lui Festus a fost adus Pavel.
24Şi Festus a zis: „Rege Agrippa, şi voi toţi bărbaţii care sunteţi cu noi de faţă, îl vedeţi pe acela asupra căruia mulţimea Iudeilor a mijlocit la mine, şi în Ierusalim, şi aici, strigând că trebuie ca el să nu mai trăiască.
25Eu însă am înţeles că nu a făcut nimic vrednic de moarte; dar de vreme ce el însuşi a cerut să fie judecat de Augustul, am hotărât să-l trimit.
26Dar ceva limpede să-i scriu stăpânului despre el, nu am. De aceea l-am adus înaintea voastră, şi mai ales în faţa ta, rege Agrippa, ca după ce se va face această cercetare să am ce să scriu.
27Că nepotrivit mi se pare să-l trimit legat fără să arăt învinuirile ce-i stau împotrivă“.