Interdicţie tactică: la începutul misiunii lor, apostolii nu trebuiau să pară în faţa Iudeilor că s'au „spurcat“ cu păgânii şi Samarinenii.