Mt 07:22
Mulţi Îmi vor spune în ziua aceea: Doamne, Doamne, oare nu în numele Tău am profeţit? şi nu în numele Tău demoni am scos? şi nu în numele Tău multe minuni am făcut?
Iov 13
CAPITOLUL 13
Răspunsul lui Iov (continuare).
1
Pe toate-acestea, iată, cu ochiul le-am văzut,
  cu propria-mi ureche, la fel, le-am auzit.
2
Ştiu tot atât de multe pe câte ştiţi şi voi
  şi'n iscusinţa minţii eu nu sunt mai prejos.
3
Dar nu!, ci eu cu Domnul vreau astăzi să vorbesc,
  Lui astăzi socoteală să-I dau, dac'o să vrea.
4
Că, iată, voi îmi sunteţi ca nişte doctori strâmbi
  şi vraci de rele, toţi.
5
Şi, oh!, de-aţi amuţi,
  să-i daţi şi voi oleacă târcol înţelepciunii!...
6
Dar ascultaţi-mi vorba în apărarea mea,
  luaţi aminte bine cum judec eu rostind.
7
Ştiţi voi că înaintea lui Dumnezeu grăiţi,
  că, stându-I înainte, voi îndrugaţi minciuni?
8
sau că vă îndoiţi?
  sau că pe voi'nainte-I judecători vă faceţi?
9
Că binele s'o ţine – el, cel puţin – de voi,
  şi dacă faceţi totul, vă veţi lipi de Dânsul.
10
Aceasta nu înseamnă că El n'o să vă mustre,
  dar de-Şi ascunde faţa, voi vă veţi minuna.
11
Au nu a Lui mânie vă bagă'n sperieţi,
  şi frica Lui, nu-i oare cea care vă turteşte?
12
Atunci trufia voastră se face ca cenuşa
  şi trupul ca argila.
13
Tăceţi, ca eu să glăsui şi să-mi înmoi mânia,
14
cu dinţii apucându-mi bucăţi din carnea mea
  şi sufletul, întregul, punându-mi-l în palmă a.
15
Chiar dacă El, Cel-Tare, nu-Şi va'nceta prigoana,
  eu tot am să mă apăr, grăind, în faţa Lui;
16
aceasta-mi va fi mie arvună mântuirii,
  de vreme ce minciuna nu'ncape'n faţa Sa.
17
O, ascultaţi-mi vorba, cuvintele-ascultaţi-mi,
  vă cer să luaţi aminte la ce voi povesti!
18
Că, iată, eu aproape-am ajuns de judecată
  şi ştiu că'n judecată eu sunt cel cu dreptatea.
19
E cineva să-mi deie vieaţa'n judecată?
  că dacă da, atuncea eu tac şi încetez.
20
Doar două lucruri, două, doresc să mi le dai,
  şi-atunci de dinainte-Ţi eu nu mă voi ascunde:
21
Îndepărtează-Ţi mâna, da, ia-o de pe mine,
  iar frica Ta să nu mă cutremure de groază.
22
Apoi mă vei chema, şi eu voi auzi,
  sau Tu îmi vei vorbi, şi eu voi da răspuns.
23
Câte-am făcut păcate şi câte făr'delegi?
  Hai, spune-mi, care sunt?
24
De ce Te-ascunzi de mine
  şi crezi că eu, de-aicea, aş fi duşmanul Tău?
25
Te sperii Tu de-o frunză pe care-o bate vântul?
  Îmi stai Tu împotrivă, când eu îs funigel b,
26
de scrijeleşti pe tablă 'mpotrivă-mi ce e rău
  şi-mi pui sub ochi păcate făcute'n tinereţe
27
şi-mi vâri, ca la popreală, picioarele'n butuci,
  şi fapta cea mai mică mi-o ţii mereu sub pândă
  şi-ajungi cu luare-aminte la urma tălpii mele?...
28
Eu, cel ce se'nvecheşte ca un burduf de piele
  sau ca o haină scumpă mâncată'n pod de molii...