Mt 06:13
şi nu ne duce pe noi în ispită e, ci ne izbăveşte de Cel-Rău. Că a Ta este împărăţia şi puterea şi slava în veci. Amin.
Nu există nici o înregistrare pentru capitolul VT-Ps-50