Stofă foarte fină şi scumpă din care era făcută tunica de sub haina de purpură.