Lc 12:20
Dar Dumnezeu i-a zis: Nebunule!, în noaptea aceasta îţi vor cere sufletul. Şi cele ce-ai pregătit ale cui vor fi?
Nu există nici o înregistrare pentru capitolul VT-Ps-61