Lc 10:13
Vai ţie, Horazine! Vai ţie, Betsaido! Că dacă în Tir şi în Sidon s'ar fi făcut minunile care s'au făcut la voi, de mult s'ar fi pocăit, stând în sac şi'n cenuşă.
Is 23
Profeţie asupra Tirului.
1Priveliştea Tirului.
Tânguiţi-vă, voi, corăbii ale Cartaginei a
că el b a pierit, şi oameni nu vor mai veni din ţinutul Chiteilor c;
dus a fost în robie.
2
Cui au devenit asemenea locuitorii insulei,
neguţătorii Feniciei, cei ce străbat marea
3
prin ape multe, ei, neam de negustori?
Ca atunci când holda se adună'n seceriş,
aşa sunt ei, neguţătorii neamurilor!
4
„Ruşinează-te, Sidoane d – a zis marea;
da, aşa a zis puterea mării e:
„Durerile naşterii nu m'au cuprins, nici că am născut,
nici că tineri am hrănit, şi nici că fecioare am crescut“ f
5
Iar când se va auzi în Egipt,
păreri de rău îi va cuprinde pentru Tir.
6
Porniţi către Cartagina!; tânguiţi-vă, voi, cei ce locuiţi în insula aceasta!
7
Oare nu aceasta era mândria voastră
dintru început, înainte ca ea să fi fost dată?
8
Cine a pus la cale aceste planuri împotriva Tirului?
Oare este el mai slab? sau nu are putere?
neguţătorii lui erau boierii cei slăviţi ai pământului.
9
Domnul Atotţiitorul Şi-a pus în gând
să doboare'ntreaga trufie a celor plini de slavă
şi să facă de ocară fiece lucru slăvit pe pământ.
10
Lucrează-ţi pământul!;
că nu vor mai veni corăbii din Cartagina,
11
iar mâna ta, cea care întărâtă regi,
nu va mai avea putere pe mare;
Domnul Sabaot a dat porunci asupra Canaanului,
anume să-i nimicească tăria. g
12
Şi oamenii vor zice:
– Voi nicicum nu o veţi mai privi de sus
şi n'o veţi mai nedreptăţi pe fiica Sidonului;
iar dacă vei porni spre Cipru,
nici acolo nu vei avea odihnă.
13
Iar dacă vei porni spre pământul Caldeilor,
chiar şi acesta a fost pustiit de către Asirieni,
şi nici acolo nu vei avea odihnă,
căci zidul lui a căzut.
14
Tânguiţi-vă, voi, corăbii ale Cartaginei, că puterea voastră a pierit.
15Şi fi-va în ziua aceea că Tirul va fi părăsit vreme de şaptezeci de ani, ca durata unui rege, ca durata unui om h; şi fi-va după şaptezeci de ani că Tirul va fi ca un cântec de târfă:
16
„Ia-ţi o alăută, dă târcoale,
tu, cetate, tu, târfă dată uitării;
zi bine din alăută, cântă multe şi de toate,
ca astfel să-ţi rămână amintirea!...“.
17Şi va fi că după acei şaptezeci de ani va cerceta Dumnezeu Tirul, şi el va fi din nou cum a fost întâi; şi fi-va el loc de negustorie pentru toate împărăţiile lumii de pe faţa pământului.
18Iar negustoria şi câştigul său fi-vor sfinţenie Domnului; nu pentru ei va fi întreaga lui negustorie adunată, ci pentru cei ce locuiesc înaintea Domnului, ca să mănânce ei şi să bea şi să se sature, şi spre a fi legământ k şi aducere aminte înaintea Domnului.