Lc 10:09
Şi vindecaţi-i pe bolnavii din ea, şi spuneţi-le: S'a apropiat de voi împărăţia lui Dumnezeu!
Mt 3
Ioan Botezătorul şi predica sa. Botezul lui Iisus.
1În zilele acelea a venit Ioan Botezătorul propovăduind în pustia Iudeii a
2şi zicând: „Pocăiţi-vă, că s'a apropiat împărăţia cerurilor b!“
3El este cel despre care s'a spus prin profetul Isaia ce zice: Glasul celui ce strigă în pustie: Gătiţi calea Domnului, drepte faceţi-I cărările.
4Iar acest Ioan avea îmbrăcămintea din păr de cămilă, şi cingătoare de piele împrejurul mijlocului, iar hrana lui erau lăcuste şi miere sălbatică.
5Atunci au ieşit la el Ierusalimul şi toată Iudeea şi toată împrejurimea Iordanului.
6Şi se botezau de către el în râul Iordan, mărturisindu-şi păcatele.
7Dar văzând Ioan pe mulţi farisei şi saduchei c venind la botezul său, le-a zis: „Pui de vipere, cine v'a învăţat să fugiţi de mânia ce va să fie?
8Aşadar, faceţi-i pocăinţei roadă vrednică de ea d.
9Şi să nu vă amăgiţi grăind în sinea voastră: Părinte îl avem pe Avraam!, căci v'o spun eu vouă că şi din pietrele acestea poate Dumnezeu să-i ridice fii lui Avraam!
10Iată, securea stă la rădăcina pomilor, şi tot pomul care nu face roadă bună se taie şi se aruncă'n foc.
11Eu vă botez cu apă spre pocăinţă, dar Cel ce vine după mine este mai puternic decât mine, Căruia eu nu sunt vrednic să-I duc încălţămintea; Acesta vă va boteza cu Duh Sfânt şi cu foc;
12a Cărui lopată este în mâna Lui, şi El Îşi va curăţi aria şi-Şi va aduna grâul în hambarul Său, iar pleava o va arde în foc nestins“.
13Atunci a venit Iisus din Galileea la Iordan, către Ioan, ca să fie botezat de către acesta.
14Ioan însă Îl oprea, zicând: „Eu sunt cel ce are trebuinţă să fie botezat de Tine, şi Tu vii la mine?...“.
15Şi răspunzând Iisus, i-a zis: „Lasă acum, că astfel se cuvine ca noi să'mplinim toată dreptatea e“. Atunci L-a lăsat.
16Şi după ce a fost botezat, Iisus a ieşit îndată din apă, şi iată cerurile I s'au deschis; şi Ioan a văzut Duhul lui Dumnezeu pogorându-Se ca un porumbel şi venind peste Dânsul.
17Şi iată, glas din ceruri grăind: „Acesta este Fiul Meu Cel iubit întru Care am binevoit!“