Literal: mai'nainte de tot veacul; înainte de a se fi născut timpul şi lumea.