Textual: miriade; număr infinit. Prin „sfinţii Lui“ se înţeleg îngerii Lui.