Literal: după altă carne = după legea nefirească a cărnii.