Fără s'o ştie, ostaşii romani, prin care se plinea profeţia din Ps 21, 18, deveneau instrumente ale planului divin.