In 15:25
dar aceasta, pentru a se plini cuvântul scris în legea lor: M'au urât pe nedrept.
Nu există nici o înregistrare pentru capitolul VT-Ps-34