Fără ocolişuri; fără limbajul încifrat al parabolelor.