Formulă prin care Dumnezeu Se defineşte pe Sine Însuşi: „Eu sunt Cel ce este“ (Iş 3, 14). În cazul de faţă: Dacă nu veţi crede că Eu sunt Hristos, unicul Mântuitor...