Diaspora iudaică: Evreii emigraţi în afara Palestinei. Prin „Elini“ erau desemnaţi nu numai Grecii, ci toate naţiunile non-iudaice, „păgâne“.