Iac 03:16
Fiindcă unde este invidie şi zavistie, acolo-i neorânduială şi tot lucrul rău.
1Co 3
Apostolii, colaboratori ai lui Dumnezeu.
1Şi eu, fraţilor, n'am putut să vă vorbesc ca unor oameni duhovniceşti, ci ca unora trupeşti, ca unor prunci întru Hristos.
2Cu lapte v'am hrănit, nu cu bucate, căci încă nu eraţi în stare; şi nici chiar acum nu sunteţi în stare,
3fiindcă sunteţi încă trupeşti. Atâta vreme cât între voi există invidie şi ceartă şi dezbinări, nu sunteţi oare trupeşti, şi nu după firea omenească vă purtaţi?
4Când unul zice: Eu sunt al lui Pavel!, iar altul: Eu sunt al lui Apollo!, oare nu sunteţi oameni trupeşti?
5Ei bine, ce este Apollo? dar Pavel, ce este?: Slujitori prin care voi aţi crezut, şi după cum i-a dat fiecăruia Dumnezeu.
6Eu am sădit, Apollo a udat, dar Dumnezeu a făcut să crească.
7Aşa că nici cel ce sădeşte e ceva, nici cel ce udă, ci Dumnezeu, Cel ce face să crească.
8Cel ce sădeşte şi cel ce udă sunt una, dar fiecare-şi va primi plata după osteneala sa.
9Că noi împreună-lucrători cu Dumnezeu a suntem; voi sunteţi ogorul lui Dumnezeu, zidirea lui Dumnezeu.
10Potrivit harului lui Dumnezeu ce mi s'a dat, eu ca un iscusit meşter-ziditor b am pus temelia; un altul însă zideşte pe ea. Dar fiecare să ia seama la felul cum zideşte;
11că o altă temelie nu poate nimeni să pună în afara celei puse, care este Iisus Hristos.
12Iar dacă pe această temelie zideşte cineva cu aur, cu argint, cu pietre scumpe, cu lemn, cu fân, cu paie c,
13lucrul fiecăruia se va face cunoscut; îl va vădi Ziua d; fiindcă el în foc se descoperă, şi focul însuşi va lămuri e cum anume e lucrul fiecăruia.
14Dacă lucrul pe care cineva l-a zidit deasupra rămâne, acela plată va primi;
15dacă lucrul cuiva va fi ars, păgubit va fi; el însă se va mântui, dar aşa ca prin foc f.
16Nu ştiţi oare că voi sunteţi templul g lui Dumnezeu şi că Duhul lui Dumnezeu locuieşte'ntru voi?
17De va strica cineva templul lui Dumnezeu, îl va strica pe el Dumnezeu, pentru că sfânt este templul lui Dumnezeu, care sunteţi voi.
18Nimeni să nu se înşele pe sine. Dacă'ntre voi i se pare cuiva că-i înţelept în veacul acesta, să se facă nebun ca să devină înţelept.
19Că înţelepciunea lumii acesteia nebunie este în faţa lui Dumnezeu; pentru că scris este: Cel ce-i prinde pe cei înţelepţi în viclenia lor.
20Şi iarăşi: Domnul cunoaşte gândurile înţelepţilor, că sunt deşarte.
21Aşa că nimeni să nu se laude cu oamenii; fiindcă totul e al vostru,
22fie Pavel, fie Apollo, fie Chefa, fie lumea, fie viaţa, fie moartea, fie cele de acum, fie cele viitoare, toate sunt ale voastre;
23iar voi, ai lui Hristos; iar Hristos, al lui Dumnezeu.