Iac 01:23
Că dacă cineva este ascultător al Cuvântului fără a-i fi şi împlinitor, el seamănă cu omul care-şi priveşte'n oglindă faţa sa firească:
1Co 13
Iubirea.
1De-aş grăi în limbile oamenilor şi ale îngerilor, dar dacă n'am iubire a făcutu-m'am aramă sunătoare şi chimval zăngănitor b.
2Şi de-aş avea darul profeţiei şi de-aş cunoaşte toate tainele şi toată ştiinţa şi de-aş avea credinţa toată să pot muta şi munţii, dar dacă n'am iubire, nimic nu sunt.
3Şi toate averile mele de le-aş împărţi şi trupul meu de mi l-aş da să-l ardă, dar dacă n'am iubire, nimic nu-mi foloseşte.
4Iubirea rabdă'ndelung; iubirea se dăruie, ea nu invidiază; ea nu se trufeşte, nu se îngâmfă;
5ea nu se poartă cu necuviinţă, nu-şi caută pe ale sale, nu se întărâtă, nu ţine'n seamă răul,
6nu se bucură de nedreptate, ci de adevăr se bucură;
7pe toate le suferă, pe toate le crede, pe toate le nădăjduieşte, pe toate le rabdă;
8iubirea niciodată nu se trece. Fie ele profeţiile: pieri-vor; fie ele limbile: înceta-vor; fie ea ştiinţa: pieri-va.
9Că'n parte cunoaştem şi'n parte profeţim.
10Dar când va veni ceea ce-i desăvârşit, atunci ceea ce-i în parte se va desfiinţa.
11Când eram copil, vorbeam ca un copil, gândeam ca un copil, judecam ca un copil; dar când am devenit bărbat, le-am desfiinţat pe cele ale copilului.
12Căci acum vedem prin oglindă c, ca'n ghicitură; dar atunci, faţă către faţă. Acum cunosc în parte; atunci însă deplin voi cunoaşte, aşa cum şi eu deplin sunt cunoscut.
13Şi acum rămân: credinţa, nădejdea, iubirea, acestea trei d; dar cea mai mare din ele este iubirea.