= Revenire sau întoarcere la ceea ce a fost; trecere de la o stare la alta; variaţie.