= Dacă în noi nu se va istovi râvna (de a face binele).