= Să nu ne pierdem curajul; să nu ne dăm delăsării.