Ga 05:22
Iar roada Duhului este iubire, bucurie, pace, îndelungă-răbdare, bunătate, facere de bine, credincioşie,
Nu există nici o înregistrare pentru capitolul NT-2Ptr-6