= Nu punem preţ pe circumcizie ca semn de apartenenţă la poporul lui Dumnezeu.