Între acest termen (katatomé) şi cel din versetul următor (peritomé) e un sarcastic joc de cuvinte prin care Pavel asociază circumcizia iudaică (mai precis, pe cea a iudaizanţilor) cu automutilările corporale din ritualurile orgiastice păgâne (vezi şi Ga 5, 12 şi nota).