După unii comentatori, posibilă aluzie la o epistolă care nu s'a păstrat.