Unele manuscrise precizează că după cincisprezece zile.