= Majestăţii Sale Imperiale. Ca şi cuvântul „cezar“, augustus îl desemna generic pe împăratul în funcţiune (în cazul de faţă, Neron).