= Moderatorul; cel ce conduce discuţiile într'o adunare.