FA 19:26
Şi voi vedeţi şi auziţi că nu numai în Efes, ci aproape în toată Asia, acest Pavel a'nduplecat şi a'ntors multă mulţime, zicând că cei făcuţi de mâini nu sunt dumnezei.
Ps 96
PSALMUL 96
Al lui David; când pământul i-a fost înapoiat a. Fără titlu la Evrei.
1Domnul S'a împărăţit, să se bucure pământul,
insule multe b să se veselească.

2Nor şi negură împrejuru-I,
dreptatea şi judecata sunt temeiul tronului Său.
3Foc va merge înainte-I
şi de jur-împrejur îi va arde pe vrăjmaşii Săi.

4Strălucire arătară lumii fulgerele Lui,
pământul a văzut şi a tremurat.
5Munţii precum ceara s'au topit la faţa Domnului,
la faţa Domnului a tot pământul.

6Cerurile I-au vestit dreptatea,
popoarele toate I-au văzut mărirea.
7Să se ruşineze toţi cei ce se închină la chipuri cioplite
şi se laudă cu idolii lor.
Închinaţi-vă Lui toţi îngerii Lui!
8Sionul a auzit şi s'a veselit
şi fiicele Iudeii s'au bucurat
de dragul judecăţilor Tale, Doamne.
9Că Tu eşti Domnul Cel-Preaînalt peste tot pământul,
înălţatu-Te-ai foarte, mai presus decât toţi dumnezeii.

10Voi, cei ce-L iubiţi pe Domnul, urâţi răul!
Domnul păzeşte sufletele sfinţilor Săi,
din mâna păcătoşilor îi va izbăvi.

11Celui drept i-a răsărit lumină,
veselie celor drepţi la inimă.
12Voi, cei drepţi, veseliţi-vă întru Domnul
şi lăudaţi pomenirea sfinţeniei Lui!