FA 14:22
întărind sufletele ucenicilor şi îndemnându-i să stăruie în credinţă, că „prin multe necazuri trebuie să intrăm în împărăţia lui Dumnezeu“.
Nu există nici o înregistrare pentru capitolul VT-Ps-33