Cei ale căror nume sunt scrise în „Cartea Vieţii“. Expresie folosită în Noul Testament cu înţelesul că viaţa veşnică este un dar al lui Dumnezeu şi se dobândeşte prin Iisus Hristos.