În manuscrisele greceşti există şi o variantă (adoptată de unii traducători români şi occidentali): „le-a răbdat năravurile“. Aceasta, datorită apropierii grafice dintre două cuvinte: tropoforéo = a suporta comportamentul cuiva, şi trofoforéo = a hrăni. Opţiunea de faţă e determinată de context: hrănirea în pustie face parte din seria binefacerilor lui Dumnezeu faţă de Israel.