FA 07:54
Iar ei, auzind acestea fremătau de furie în inimile lor şi scrâşneau din dinţi împotriva lui.
Nu există nici o înregistrare pentru capitolul VT-Ps-34