Ca şi în versetul precedent: noii adepţi ai lui Hristos; ucenicii apostolilor.