FA 04:25
Cel ce prin gura părintelui nostru David, slujitorul tău, ai zis prin Duhul Sfânt: De ce oare s'au întărâtat neamurile şi de ce'n deşert au cugetat popoarele?
Nu există nici o înregistrare pentru capitolul VT-Ps-2