Celebra „filoxenie a lui Avraam“ (Fc 18, 1-8), dar şi ospitalitatea lui Lot (Fc 19, 2 şi urm.).