Evr 12:02
cu ochii ţintă la Cel ce începe credinţa şi o desăvârşeşte, la Iisus, Cel ce'n locul bucuriei care-I stătea'nainte a îndurat crucea, în dispreţul ruşinii, şi a şezut de-a dreapta tronului lui Dumnezeu.
Ps 109
PSALMUL 109
Un psalm al lui David a.
1Zis-a Domnul către Domnul meu: „Şezi de-a dreapta Mea
până ce-i voi pune pe vrăjmaşii Tăi aşternut picioarelor Tale“. b

2Toiagul puterii c Ţi-l va trimite Domnul din Sion:
„Stăpâneşte în mijlocul vrăjmaşilor Tăi!
3Cu Tine este înstăpânirea d în ziua puterii Tale,
întru strălucirea sfinţilor Tăi;
din pântece mai înainte de luceafăr Te-am născut“.

4Juratu-S'a Domnul şi nu-I va părea rău:
„Tu eşti preot în veac, după rânduiala lui Melchisedec“ e!
5Domnul de-a dreapta Ta va sfărâma regi în ziua mâniei Sale;
6El va judeca între popoare, El le va umple de leşuri,
El va zdrobi capetele multora pe pământ f.
7El din pârâu pe cale va bea g;
de-aceea El capul Şi-l va înălţa.