Aici prepoziţia „prin“ nu are conotaţia instrumentală, mediatoare, din versetul precedent, ci pe cea circumstanţială, cum ar fi „a deschide un tunel prin stâncă“. Sensul acestui text devine şi mai limpede dacă-i asociem faptul că în clipa morţii lui Iisus „catapeteasma tempului s'a sfâşiat în două, de sus până jos“ (Mt 27, 51).