Literal: unde există iertare pentru acestea [păcate şi fărădelegi] nu mai există jertfă pentru păcate.